ส่งของกลับไทย

นอกจากจะบริการรถเช่าพร้อมคนขับในประเทศญี่ปุ่นแล้ว เรายังมีบริการพิเศษส่งของจากญี่ปุ่นกลับไทยให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการตั้งแต่สามวันติดต่อกันขึ้นไปฟรีจำนวนหนึ่งชิ้นน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับของเรา ทางเราก็พร้อมบริการส่งของกลับไทยในราคากิโลกรัมละ 180 – 130 บาท ส่งมากค่าบริการต่อกิโลกรัมจะถูกลง ค่าบริการนี้รวมค่าภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมค่าขนส่งในประเทศญี่ปุ่นและค่าขนส่งในประเทศไทย)