รถเช่าในญี่ปุ่นพร้อมคนขับ

อัลฟาร์ด
แกรนด์เอส
แกรนด์แคบิน
COASTER-EX
ALPHARD
GRANACE
GRANDCABIN
COASTER-BUS
previous arrow
next arrow
ALPHARD
GRANACE
GRANDCABIN
COASTER-BUS
previous arrow
next arrow

รับจัดทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว ลูกค้าออกแบบโปรแกรมการเดินทางได้เอง ท่องเที่ยวตามใจลูกค้า บริการครบวงจร จองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลก จองโรงแรมในญี่ปุ่น จองร้านอาหารในญี่ปุ่น บริการหลักของเราคือรถเช่าพร้อมคนขับ (บางบริการสงวนไว้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการรถพร้อมคนขับของเราเท่านั้น) ลูกค้าสามารถเลือกดูรถตามความเหมาะของจำนวนผู้โดยสารและปริมาณกระเป๋าเดินทางได้จากเมนูด้านบนหรือเลื่อนซ้ายเลื่อนแล้วคลิกที่รูปภาพตามสไลด์ได้ ทางเรามีรถรุ่นต่าง ๆ ไว้รองรับลูกค้าหลายรุ่นได้แก่ ALPHARD GRANACE GRANDCABIN COASTER (จองโรงแรมและจองร้านอาหารบริการฟรีเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับเท่านั้น ไม่รับจองให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับเนื่องจากอาจจะเกิดความผิดพลาดเรื่องเวลาและสถานที่ได้) บริการช่วยวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นฟรีเฉพาะลูกค้าที่ได้ชำระค่ามัดจำรถเช่าพร้อมคนขับแล้วเท่านั้นและจะไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี จัดหาล่าม จัดหาไกด์ ทั้งระดับฝึกหัดและระดับมืออาชีพ ล่ามเฉพาะทาง ล่ามเทคนิค ค่าบริการล่ามไกด์ขึ้นกับระดับความสามารถและความมีชื่อเสียงของล่ามหรือไกด์ อนึ่งล่ามและไกด์ความเชี่ยวชาญและความสามารถแตกต่างกัน บางคนรับเฉพาะงานล่าม บางคนรับเฉพาะงานไกด์ และบางคนรับทั้งงานล่ามและงานไกด์ นอกจากนี้เรายังมีบริการรถบัสขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่จะขอรับพิจารณาแบบรายต่อรายและไม่อยู่ในเงื่อนไขในแบบเดียวกันกับรถเช่าพร้อมคนขับ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเที่ยวแบบส่วนตัวและต้องการความยืดหยุ่น
ปัจจุบันทางเราได้เริ่มปรับปรุงค่าบริการและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากค่าทางด่วนและค่าจอดรถปรับขึ้นไปแล้ว 20 – 30% และปริมาณรถที่พร้อมให้บริการลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งทำให้ต้องจัดหารถมาจากภายนอกมาให้บริการ

นอกจากนี้เรายังมีบริการส่งของกลับไทยทางเรือรวมค่าภาษีเรียบร้อยกิโลกรัมละ 180 บาท ไม่รวมค่าขนส่งภายในประเทศญี่ปุ่นและค่าขนส่งภายในประเทศไทย ไม่รับของต้องห้ามนำเข้าตามกฎหมายไทย ไม่รับของซึ่งต้องอนุญาตนำเข้าตามกฎหมายไทย ไม่รับของผิดกฎหมายทั้งกฎหมายญี่ปุ่นและกฎหมายไทย ไม่รับของที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่รับของซึ่งต้องขออนุญาตส่งออกตามกฎหมายญี่ปุ่น หากมีข้อสงสัยว่าของที่ต้องการส่งเรารับบริการส่งกลับไทยได้หรือให้สอบถามทางโทรศัพท์ เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีของต้องห้ามนำเข้าหรือต้องขออนุญาตส่งออก/นำเข้าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งออกและนำเข้า

บริษัท ชินไทยวา จำกัด

445/112 หมู่ 12 (หมู่บ้านภัสสร) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09096