อัลฟาร์ด

ALPHARD

เตรียมพบกับ new ALPHARD 2023 ภายในต้นปี 2024 หากลูกค้าเจาะจงเป็นรุ่นใหม่ 2023 ค่าบริการเริ่มต้นวันละ 85,000 เยน หากไม่ระบุรุ่นซึ่งอาจจะได้รถรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ค่าบริการจะคงเดิม และ alphard รุ่นใหม่นี้อาจจะไม่สามารถให้บริการได้บนเกาะฮกไกโด เกาะคิวชู เกาะโอกินาวะ เป็นต้น เนื่องจากเราเพิ่งจะมีความสามารถซื้อเข้าประจำการได้เพียงคันเดียว สาเหตุเป็นเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายได้รถมาค่อนข้างจำกัดปริมาณ คาดว่ากำลังการผลิตไม่เพียงพอ

ติดต่อเราผ่านสื่อโซเชียล

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook

โตโยต้า อัลฟาร์ด/เวลล์ไฟร์ จำนวนที่นั่ง 6/7 ที่นั่ง ไม่รวมที่นั่งคนขับ ขึ้นกับออปชั่นของแต่ละคัน จำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่แนะนำไม่เกิน 5 ท่าน ใส่กระเป๋าเดินทางได้เล็กน้อย ใบใหญ่ไม่เกิน 4 ใบเบาะแถวหลังสุดยกแขวนเพื่อเปิดเป็นพื้นที่เก็บของได้ เมื่อยกเบาะแถวหลังเก็บแล้วพื้นที่ปรับเอนเบาะแถวกลางจะลดลงอย่างมาก รถเช่าพร้อมคนขับคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนขับรถ

ค่าบริการรถพร้อมคนขับในประเทศญี่ปุ่นรุ่นอัลฟาร์ด

 • กรุงโตเกียว วันละ 80,000 เยน
 • ชิบะ นาริตะ โยโกฮามะ ฟุจิ ฮาโกเนะ นิกโก วันละ 80,000 เยน
 • นาโกยะ โอซากะ เกียวโต วันละ 80,000 เยน
 • เซนได อาโอโมริ มิยากิ ยามากาตะ ฮิโรชิมะ วันละ 80,000 เยน ใช้บริการขั้นต่ำ 3 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะชิโกกุ วันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำ 3 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะฮกไกโด วันละ 85,000 เยน ไม่มีขั้นต่ำแต่อาจจะเลือกคนขับไม่ได้
 • เกาะคิวชู วันละ 85,000 เยน ไม่มีขั้นต่ำ แต่อาจจะเลือกคนขับไม่ได้
 • เกาโอกินาวะ วันละ 85,000 เยน และต้องใช้บริการขั้นต่ำห้าวันติดต่อกันขึ้นไป

เงื่อนไขการให้บริการ

 • 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย ยกเว้นวันที่ต้องส่งลูกค้ากลับที่สนามบิน
 • ระยะทาง 400 กิโลเมตร
 • ไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวันแม้ระยะเวลาหรือระยะทางยังไม่ครบก็ตาม ยกเว้นวันที่ต้องส่งกลับที่สนามบินให้เกินได้ถึง 23:59 น.
 • กรณีเกินกำหนดเวลาจะคิดค่าบริการเพิ่ม และต้องขึ้นกับความสมัครใจของคนขับ

กรณีใช้รถเกินโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินเร่งด่วน

 • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 21:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
 • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน

Loading