โคสเตอร์

COASTER

อัลฟาร์ด
แกรนด์เอส
แกรนด์แคบิน
COASTER-EX
ALPHARD
GRANACE
GRANDCABIN
COASTER-BUS
previous arrow
next arrow
ALPHARD
GRANACE
GRANDCABIN
COASTER-BUS
previous arrow
next arrow

รถไมโครบัสโตโยต้าโคสเตอร์ ขนาด 17/18 ที่นั่งให้เช่าพร้อมคนขับ มีที่ว่างด้านหลังสำหรับเก็บกระเป๋าเดินทางและสัมภาระได้ประมาณ 10 – 15 ใบ ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดวางและขนาดของกระเป๋าเดินทาง/สัมภาระ

ช่องทางติดต่อผ่านโซเชียล กดที่ภาพได้เลยครับ

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook

ค่าบริการในพื้นที่ต่าง ๆ สำหรับรถไมโครบัส

 • มหานครโตเกียว และจังหวัดปริมลฑลที่ประกอบด้วย คานากาวะ ไซตามะ ชิบะ วันละ 120,000 เยน
 • นิกโก ฟุจิ โกเต็มบะ ฮาโกเนะ วันละ 120,000 เยน
 • โอซาก้า นาโกยะ เกียวโต ทากายามะ ฮกไกโด วันละ 130,000 เยน
 • เกาะชิโกกุ วันละ 130,000 เยน และต้องใช้บริการอย่างน้อย 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • ฮิโรชิมะ ทตโตริ ชิมาเนะ ยามากุจิ วันละ 130,000 เยน และต้องใช้บริการอย่างน้อย 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะคิวชู วันละ 130,000 เยน และต้องใช้บริการอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันขึ้นไป
 • เกาะโอกินาวะ วันละ 130,000 เยน และต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป และต้องทำการจองล่วงหน้าค่อนข้างนานกว่าพื้นที่อื่นเนื่องจากรถมีจำกัดมากในบางช่วงอาจไม่มีรถและคนขับเพียงพอไว้บริการลูกค้า โดยเฉพาะการจองเข้ามาแบบเร่งด่วนอาจจะต้องใช้คนขับที่เป็นชาวญี่ปุ่นเท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

 • วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย
 • ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร
 • ไม่เกิน 21:00 น. ของแต่ละวัน แม้ระยะเวลาและระยะทางยังไม่ครบก็ตาม

กรณีใช้รถเกินเงื่อนไข

 • ในกรณีที่ลูกค้าใช้รถเกินกำหนดเงื่อนไข โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุฉุกเฉิน หรือไม่ได้มีข้อตกลงกันล่วงหน้าอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
 • กรณีเกินเวลา ชั่วโมงแรกคิด 10,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิด 20,000 เยน (รวมเป็น 30,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิด 40,000 เยน (รวมเป็น 70,000 เยน) เกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดค่าบริการเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
 • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 15,000 เยน หากเกินมากกว่า 200 กิโลเมตรคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน

หากใช้รถปกติส่วนมากจะไม่เกิน ก็จะมียกเว้นเป็นกรณีพิเศษกันบ้าง อย่างเช่นการเข้าชมแสงสียามค่ำคืนเป็นต้น จะไม่คิดค่าบริการเพิ่มอย่างแน่นอน

Loading