แกรนด์เอส

GRANACE

โตโยต้าแกรนเอสพรีเมี่ยม หรือที่บ้านเราเรียกว่าโตโยต้ามาเจสตี้ แต่รุ่นพรีเมี่ยมจะมีที่นั่งเพียง 5 ที่นั่งไม่รวมคนขับ หากรวมตำแหน่งคนขับด้วยจะเป็น 6 ที่นั่ง ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักพนักงานขับรถ ค่าอาหารพนักงานขับรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวพนักงานขับรถเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการติดต่อด้วยโซเชียล กดลิงก์ในภาพได้เลยครับ ฟรีล้าน% (ยกเว้นค่าเน็ต)

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook

อัลฟาร์ด
แกรนด์เอส
แกรนด์แคบิน
COASTER-EX
ALPHARD
GRANACE
GRANDCABIN
COASTER-BUS
previous arrow
next arrow
ALPHARD
GRANACE
GRANDCABIN
COASTER-BUS
previous arrow
next arrow

ค่าบริการเหมาจ่ายแบบรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน (ค่าทางด่วนหมายถึงค่าผ่านทางที่สามารถชำระด้วยบัตร ETC ได้) ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าไม่จำเป็นต้องเลี้ยงอาหารคนขับ หากประสงค์จะเลี้ยงก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้า เพราะเรามีกฎไม่ให้คนขับรถร่วมรับประเทานอาหารกับลูกค้า ค่าบริการรุ่นนี้เริ่มต้นวันละ 85,000 เยนบนเกาะฮนชู ส่วนเกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู ไม่มีให้บริการในเขตหมู่เกาะของจังหวัดโอกินาวะ หรืออีกหลายพื้นที่ เนื่องจากรถรุ่นนี้มีเพียงคันเดียวการให้บริการจึงมีข้อจำกัด หากลูกค้าต้องการใช้รถในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องทำข้อตกลงพิเศษ

ในแต่ละวันสามารถใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร และไม่เกิน 21:00 น. ของแต่ละวัน ในกรณีเกินอาจจะมีค่าบริการเพิ่ม

ค่าบริการเพิ่มกรณีใช้รถเกินโดยไม่เหตุการณ์จำเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน

  • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 21:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
  • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน

การกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและระยะทางการใช้รถในแต่ละวันมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายพร้อมให้บริการลูกค้าในวันถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าคณะเดิมหรือเป็นลูกค้าคณะใหม่

Loading