แกรนด์เอส

GRANACE

โตโยต้าแกรนเอสพรีเมี่ยม หรือที่บ้านเราเรียกว่าโตโยต้ามาเจสตี้ แต่รุ่นพรีเมี่ยมจะมีที่นั่งเพียง 5 ที่นั่งไม่รวมคนขับ หากรวมตำแหน่งคนขับด้วยจะเป็น 6 ที่นั่ง ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักพนักงานขับรถ ค่าอาหารพนักงานขับรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวพนักงานขับรถเรียบร้อยแล้ว

(พร้อมให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป)

ค่าบริการเหมาจ่ายแบบรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ค่าอาหารคนขับรถเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นวันละ 85,000 เยนบนเกาะฮนชู ส่วนเกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู ไม่มีให้บริการในเขตหมู่เกาะของจังหวัดโอกินาวะ หรืออีกหลายพื้นที่ เนื่องจากรถรุ่นนี้มีเพียงคันเดียวการให้บริการจึงมีข้อจำกัด หากลูกค้าต้องการใช้รถในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องทำข้อตกลงพิเศษ

ในแต่ละวันสามารถใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร และไม่เกิน 21:00 น. ของแต่ละวัน ในกรณีเกินอาจจะมีค่าบริการเพิ่ม

ค่าบริการเพิ่มกรณีใช้รถเกินโดยไม่เหตุการณ์จำเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน

  • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 21:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
  • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน

การกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและระยะทางการใช้รถในแต่ละวันมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายพร้อมให้บริการลูกค้าในวันถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าคณะเดิมหรือเป็นลูกค้าคณะใหม่