ล่ามและไกด์ไทยในญี่ปุ่น

นอกจากจะมีบริการรถให้เช่าพร้อมคนขับแล้ว ทางเรายังมีบริการล่ามคนไทยพูดญี่ปุ่น และล่ามคนญี่ปุ่นพูดไทย ถามว่าระหว่างล่ามคนไทยกับล่ามคนญี่ปุ่นแตกต่างกันมั้ย ดูเผิน ๆ เหมือนไม่ต่างกันเลย แต่ในความเป็นจริงมีความแตกกันอยู่นะครับ ความแตกต่างที่ว่านั้นคามลึกของภาษา เจ้าของภาษาย่อมรู้ลึกกว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ดังนั้นต้องโฟกัสว่าเราต้องการแบบไหน หากต้องการแปลภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นฟังก็แนะนำให้ใช้ล่ามคนญี่ปุ่น แต่หากต้องการแปลญี่ปุ่นให้คนไทยฟังแนะนำให้ใช้ล่ามคนไทยครับ

ล่ามและไกด์ต่างกันอย่างไร ล่ามเชี่ยวชาญการแปลภาษา รู้ศัพท์มากกว่า เน้นไปทางด้านวิชาการมากกว่า ส่วนไกด์พิ้นฐานภาษาอาจจะด้อยกว่าแต่ความสามารถด้านการท่องเที่ยวจะมีมากกว่า ล่ามกับไกด์จะเป็นคนดียวกันก็ได้ แต่คนที่เป็นล่ามมักไม่ชอบงานไกด์ เพราะงานล่ามทำรายได้ได้มากกว่าไกด์ และทำงานต่อวันใช้เวลาน้อยกว่า ไกด์ใช้เวลาทำงานทั้งวัน ผลตอบแทนอาจจะเท่ากับล่ามทำงานแค่ 1ชั่วโมง

Loading