แกรนด์แคบิน

GRANDCABIN

รถตู้โตโยต้า รุ่นแกรนด์คาบิน หรือที่เราเรียกกันในไทยว่าคอมมิวเตอร์ แต่ที่ญี่ปุ่นจะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารเพียง 9 ที่นั่ง รวมคนขับอีกหนึ่งกลายเป็นสิบที่นั่งและเปิดพื้นที่ด้านหลังสุดไว้สำหรับวางกระเป๋าเดินทาง ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ในมหานครโตเกียว วันละ 80,000 เยน พื้นที่อื่น ๆ บนเกาะฮนชูอย่างเช่น นาริตะ โยโกฮามะ ฟุจิ นิกโก โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต ฯลฯ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน เกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะโอกินาวะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน (เกาะชิโกกุมีขั้นต่ำสองวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะคิวชูขั้นต่ำสามวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะโอกินาวะขั้นต่ำสี่วันติดต่อกันขึ้นไป)

ในแต่ละวันใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทาง 400 กิโลเมตร และไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวัน ในกรณีใช้รถเกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาจจะมีค่าบริการเพิ่ม

-โตเกียว ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
– นาริตะ ฟุจิ นิกโก ไซตามะ โยโกฮามะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
– นาโกยะ เกียวโต โอซากะ ฮิโรชิมะ คานาซาวะ นีงาตะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
– เซนได ยามากะตะ ฟุกุชิมะ ยามากาตะ อาโอโมริ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการ 2 วันติดต่อกันขึ้นไป
– เกาะคีวชู ฟุกุโอกะ โออิตะ นางาซากิ ซากะ คุมาโมโตะ คาโกชิมะ ค่าบริการวันละ 85,000 เยน และต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป
– ฮกไกโด ค่าบริการวันละ 85,000 เยน (ใช้บริการน้อยกว่า 4 วันติดต่อกันขึ้นไป อาจจะเป็นคนขับญี่ปุ่น)

ค่าบริการเพิ่มกรณีใช้รถเกินกำหนด

  • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 21:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
  • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน

การกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและระยะทางการใช้รถในแต่ละวันมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายพร้อมให้บริการลูกค้าในวันถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าคณะเดิมหรือเป็นลูกค้าคณะใหม่

สอบถามเพิ่มเติม

0894957777

Loading