แกรนด์แคบิน

GRANDCABIN

รถตู้โตโยต้า รุ่นแกรนด์คาบิน หรือที่เราเรียกกันในไทยว่าคอมมิวเตอร์ แต่ที่ญี่ปุ่นจะมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารเพียง 9 ที่นั่ง รวมคนขับอีกหนึ่งกลายเป็นสิบที่นั่งและเปิดพื้นที่ด้านหลังสุดไว้สำหรับวางกระเป๋าเดินทาง ค่าบริการแบบเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ ค่าที่พักคนขับรถ ในมหานครโตเกียว วันละ 80,000 เยน พื้นที่อื่น ๆ บนเกาะฮนชูอย่างเช่น นาริตะ โยโกฮามะ ฟุจิ นิกโก โอซาก้า นาโกย่า เกียวโต ฯลฯ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน เกาะฮกไกโด เกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะโอกินาวะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน (เกาะชิโกกุมีขั้นต่ำสองวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะคิวชูขั้นต่ำสามวันติดต่อกันขึ้นไป เกาะโอกินาวะขั้นต่ำสี่วันติดต่อกันขึ้นไป)

ช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียล กดลิงก์ในภาพได้เลยครับ

LINE
WhatsApp
Messenger
facebook

ในแต่ละวันใช้รถได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระยะทาง 400 กิโลเมตร และไม่เกิน 21:00 น.ของแต่ละวัน ในกรณีใช้รถเกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาจจะมีค่าบริการเพิ่ม

-โตเกียว ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
– นาริตะ ฟุจิ นิกโก ไซตามะ โยโกฮามะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
– นาโกยะ เกียวโต โอซากะ ฮิโรชิมะ คานาซาวะ นีงาตะ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน
– เซนได ยามากะตะ ฟุกุชิมะ ยามากาตะ อาโอโมริ ค่าบริการวันละ 80,000 เยน และต้องใช้บริการ 3 วันติดต่อกันขึ้นไป
– เกาะคีวชู ฟุกุโอกะ โออิตะ นางาซากิ ซากะ คุมาโมโตะ คาโกชิมะ ค่าบริการวันละ 85,000 เยน ไม่มีขั้นต่ำ แต่อาจจะเลือกคนขับไม่ได้ (คนญี่ปุ่น คนไทย)
– ฮกไกโด ค่าบริการวันละ 85,000 เยน (ใช้บริการน้อยกว่า 4 วันติดต่อกันขึ้นไป อาจจะเป็นคนขับญี่ปุ่น)

อัลฟาร์ด
แกรนด์เอส
แกรนด์แคบิน
COASTER-EX
ALPHARD
GRANACE
GRANDCABIN
COASTER-BUS
previous arrow
next arrow
ALPHARD
GRANACE
GRANDCABIN
COASTER-BUS
previous arrow
next arrow

ค่าบริการเพิ่มกรณีใช้รถเกินกำหนด

  • ในกรณีที่ 12 ชั่วโมง หรือเกิน 20:00 น. ชั่วโมงแรกคิด 5,000 เยน ชั่วโมงที่สองคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 เยน (รวมเป็น 15,000 เยน) ชั่วโมงที่สามคิดเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 เยน (รวมเป็น 35,000 เยน) หากเกินมากกว่าสามชั่วโมงคิดเพิ่มเป็นหนึ่งวัน
  • เกินระยะทาง 50 กิโลเมตรละ 10,000 เยน

การกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและระยะทางการใช้รถในแต่ละวันมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายพร้อมให้บริการลูกค้าในวันถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าคณะเดิมหรือเป็นลูกค้าคณะใหม่

สอบถามเพิ่มเติม

0894957777

Loading